Over ons

Stichting Hart voor Ons Allemaal zet zich in voor alle mensen in Utrecht die in nood en armoede leven. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwkomers of gezinnen die zich niet gehoord voelen door de huidige instanties of de weg daarnaar toe niet kunnen vinden. De stichting heeft gezien dat hulp vaak te vroeg wordt stopgezet of zich alleen richt of materiële zaken waardoor er geen capaciteit wordt gebouwd in deze mensen om zelfredzaam te zijn en er snel terugval is. Bovendien focussen veel instanties zich op een eigen gedachtegoed of populatie waardoor niet iedereen zich vrij voelt om hulp te vragen.

 

Stichting hart voor elkaar zet zich nadrukkelijk in voor mensen van alle afkomsten, rassen, religies, geslachten en nationaliteiten die in nood verkeren of in armoede leven. Dit kunnen gezinnen zijn, maar ook weeskinderen, alleenstaande moeders, weduwen, weduwnaars, mensen in een tussenvoorziening en meer binnen de stad Utrecht. Stichting Hart voor Ons Allemaal ziet dat het
cruciaal is om deze mensen te ondersteunen met materiële middelen, individuele begeleiding op maat en deelname aan activiteiten van gemeenschapsopbouw waarin het bouwen aan gedeelde visie over het doel van ons leven en de toekomst van de
samenleving centraal staat. Zo zetten zowel vrijwilligers als cliënten zich samen in om een cultuur te leren bevorderen waarin we samen dienstbaar zien en ieders talenten koesteren en ontwikkelen omwille van de verbetering van de
wereld.

Doelen

De stichting heeft de volgende doelen:

1. bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen die behoeftig zijn, op sociaal gebied, alsmede het verbinden van mensen op
cultureel gebied in het algemeen

2. Het bouwen van capaciteit in de gezinnen om dienstbaar te zijn aan hun eigen gemeenschap en te integreren in de samenleving

3. Het bewerkstelligen van rechtvaardigheid en eenheid in diversiteit door hulp te bieden aan iedereen in de stad Utrecht

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Een dergelijke instelling moet haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en actuele activiteiten op haar website publiceren. Het doel is om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Wegens belemmeringen door de corona-pandemie zijn de gegevens voor 2020 later gepubliceerd dan de wettelijke termijn van 6 maanden. De gegevens zijn hier verder te vinden.