ANBI Informatie

Doel van de organisatie
Stichting Hart voor Ons Allemaal heeft als doelen:

  1. Het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen die behoeftig zijn, op sociaal gebied, alsmede het verbinden van mensen op cultureel gebied in het algemeen
  2. Het bouwen van capaciteit in de gezinnen om dienstbaar te zijn aan hun eigen gemeenschap en te integreren in de samenleving
  3. Het bewerkstelligen van rechtvaardigheid en eenheid in diversiteit door hulp te bieden aan iedereen in de stad Utrecht

Beleidsplan op hoofdlijnen

Deze doelen worden verwezenlijkt door de volgende lijnen van actie of hoofdactiviteiten:

  1. Voedselbank: tweewekelijks bezorgen van gevarieerde en gezonde voedselpakketten om te ontlasten in financiële zorg. Waar nodig worden ook spullen zoals inboedel, kleding en benodigdheden voor persoonlijke hygiëne aangeboden. Belangrijk is dat deze hulp voor de gezinnen niet te vroeg wordt stopgezet, maar dat ze tot het einde worden geholpen om zelfredzaamheid te bevorderen en terugval te voorkomen. De noden van de gezinnen worden in . Het eten voor de gezinnen wordt gedoneerd door winkels, groothandels en andere organisaties waarmee duurzame relaties worden opgebouwd. Belangrijk bij de voedselbank is dat de werkprocessen veilig en betrouwbaar verlopen. De gezinnen moeten kunnen rekenen op het regelmatig ontvangen van pakketten en voedsel dat veilig en hygiënisch is opgeslagen. Hiertoe wordt capaciteit gebouwd in het netwerk van vrijwilligers om zorgvuldig te werken en in de bezorgers om de privacy van de gezinnen te waarborgen. Voor het opslaan van het voedsel ontvangt de stichting subsidies van de gemeente maar ook giften en bijdragen van individuen die de stichting een warm hart toedragen.
  1. Persoonlijke begeleiding op maat. Naast materiële hulp ontvangen mensen afhankelijk van de hulpvraag die wordt vastgesteld door middel van intakes ook andere benodigde hulp zoals coaching, bijles en taalles. Om te kunnen voorzien in de persoonlijke begeleiding onderhoudt de stichting ook contacten met andere instanties die zijn gespecialiseerd in aspecten van juridische, financiële of sociale hulpverlening zoals buurtteams, sociaal makelaars en andere sleutelfiguren in de wijk. Waar nodig worden gezinnen doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.
  1. Gemeenschapsopbouw in de buurt. Tot slot wil de stichting zich inzetten voor de capaciteitsopbouw van de mensen om dienstbaar te zijn hun eigen gemeenschap en bij te dragen aan het materiële en geestelijke welzijn daarvan. Dit doet de stichting door de mensen te verbinden aan een proces van gemeenschapsopbouw waarin educatieve programma’s voor kinderen, jeugd en jongeren centraal staan. Dit wordt onder andere gedaan door een reeks trainingen waarin principes zoals de eenheid van de mensen en alle rassen, harmonie van wetenschap en religie, de inherente nobelheid van alle mensen, het belang van universele opvoeding en het verweven van kennis, zelfstandig onderzoek naar de werkelijkheid centraal staan. Iedereen kan meedoen aan deze activiteiten waarin de nadruk wordt gelegd over geestelijke eigenschappen zoals rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en behulpzaamheid worden omgezet in de praktijk door daden van dienstbaarheid. Overige activiteiten die door de deelnemers aan het educatieve proces worden organiseert zijn creatieve activiteiten waarin kunst en handwerk centraal staat, sportieve activiteiten zoals wandelingen ter bevordering van de gezondheid, en dienstbare aard zoals het onderhouden van een voedseltuin, voorlezen aan kinderen en andere activiteiten.

Overige informatie:

Adres: Hanoidreef 180, 3564 HR Utrecht
E-mail: info@hartvooronsallemaal.nl
Telefoon: +31 6 30985175
RSIN: 861257418
KVK: 78079764
Bank (IBAN): NL90 INGB 0009 1530 66

Bestuurders:

Fatima Yaakoub: oprichtster, voorzitter en penningmeester
Anne R. van Bruggen: secretaris

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte
 kosten. Andere krachten werken ook als vrijwilliger, maar hebben recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de functie van vrijwilliger. De stichting heeft momenteel geen personeel.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Hier staat het jaarverslag van het jaar 2020. 

Financiële verantwoording

Hier is de financiële verantwoording voor het jaar 2020 te vinden.